tag:blogger.com,1999:blog-9969553940617058002020-10-15T01:36:49.576-07:00Đá gà Campuchia hôm nay - Đá gà Thomo mới nhất 2020 Unknownnoreply@blogger.comBlogger6240125tag:blogger.com,1999:blog-996955394061705800.post-28761003886093797352026-03-21T10:06:00.186-07:002020-10-15T00:18:47.198-07:00Đá Gà Trực Tiếp BÌNH LUẬN VIÊN Ngày 16/10/2020 - Thomo Campuchia <div style="height: 0px; overflow: auto;"><img border="0" data-original-height="387" data-original-width="690" height="179" src="http://2.bp.blogspot.com/-OOjQ8Nmeb_4/W-_HH-m3gxI/AAAAAAAAFeQ/dNOQvNLcFD0-_gRS-HYuqZrH2UigdxcvACLcBGAs/s320/truct.png" width="320" /> Đá gà trực tiếp, đá gà thomo, trực tiếp đá tại đấu trường Thomo Campuchia Casino 999 và Casino 67. Các trận trực tiếp đá gà s?bắt đầu lúc 12h trưa hàng ngày và trực tiếp bắt đầu lúc 9h sáng khi đá giải. Gặp mọi vấn đ?khi xem gọi ngay: Xem lại các trận đá gà đặc sắc mỗi ngày tại đây: <a href="http://maribor-on.net/"><b>Đá gà Campuchia</b></a>. </div><style>#M394119ScriptRootC351951 {min-height: 300px;}</style><!-- Composite Start --><br /><div id="M394119ScriptRootC351951"><div id="M394119PreloadC351951">Loading... </div><script> (function(){ var D=new Date(),d=document,b='body',ce='createElement',ac='appendChild',st='style',ds='display',n='none',gi='getElementById',lp=d.location.protocol,wp=lp.indexOf('http')==0?lp:'https:'; var i=d[ce]('iframe');i[st][ds]=n;d[gi]("M394119ScriptRootC351951")[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln("<ht"+"ml><bo"+"dy></bo"+"dy></ht"+"ml>");iw.close();var c=iw[b];} catch(e){var iw=d;var c=d[gi]("M394119ScriptRootC351951");}var dv=iw[ce]('div');dv.id="MG_ID";dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=351951;c[ac](dv); var s=iw[ce]('script');s.async='async';s.defer='defer';s.charset='utf-8';s.src=wp+"//jsc.mgid.com/t/h/maribor-on.net.351951.js?t="+D.getYear()+D.getMonth()+D.getUTCDate()+D.getUTCHours();c[ac](s);})(); </script> </div><!-- Composite End --> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="http://www.vn138.com/?agt=abc003"><b><font color="#d52c1f">Đăng Ký Cược Đá Gà, Bóng Đá, Casino, Lô Đ?lt;/font></b></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><script src="http://vjs.zencdn.net/7.3.0/video.js"></script><video class="video-js vjs-default-skin vjs-16-9" controls="" data-setup="{}" height="425" id="myvideo" poster="http://2.bp.blogspot.com/-OOjQ8Nmeb_4/W-_HH-m3gxI/AAAAAAAAFeQ/dNOQvNLcFD0-_gRS-HYuqZrH2UigdxcvACLcBGAs/s1600/truct.png" preload="no" width="750"> <source src="http://z0gdu9jmgu.rtmp-now.com/hls/index.m3u8" type="application/x-mpegURL"></source> </video> <iframe allow="autoplay" allowtransparency="yes" frameborder="0" height="350" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="auto" src="http://www4.cbox.ws/box/?boxid=4342352&boxtag=tRf22d" width="100%"></iframe> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">"<a href="http://maribor-on.net/2019/12/huong-dan-cang-ky-box-chat-bang-facebook.html"><span style="color: red;">Hướng Dẫn Đăng Ký Box Chat Bằng Facebook</span></a>" </div><style>#M394119ScriptRootC351949 {min-height: 300px;}</style><!--Composite Start--><br /><div id="M394119ScriptRootC351949"></div><script async="" src="http://jsc.mgid.com/t/h/maribor-on.net.351949.js"></script><!--Composite End--> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><b>Xem lại các trận đấu đã trực tiếp hôm nay</b><br /><br /><span style="color: #660000;"><b><a href="http://maribor-on.net/2019/09/tran-da-ga-so-1.html"><span style="color: #660000;">Trận S?1</span></a> - <a href="http://maribor-on.net/2019/09/tran-da-ga-so-2.html"><span style="color: #660000;">Trận Sô 2</span></a> - <a href="http://maribor-on.net/2019/09/tran-da-ga-so-3.html"><span style="color: #660000;">Trận S?3</span></a> - <a href="http://maribor-on.net/2019/09/tran-da-ga-so-4.html"><span style="color: #660000;">Trận S?4</span></a></b></span><br /><span style="color: #660000;"><br /></span><span style="color: #660000;"><b><a href="http://maribor-on.net/2019/09/tran-da-ga-so-5.html"><span style="color: #660000;">Trận S?5</span></a>&nbsp;-&nbsp;</b></span><b><a href="http://maribor-on.net/2019/09/tran-da-ga-so-6.html"><span style="color: #660000;">Trận S?6</span></a><span style="color: #660000;"> - </span><a href="http://maribor-on.net/2019/09/tran-da-ga-so-7.html"><span style="color: #660000;">Trận S?7</span></a><span style="color: #660000;"> - </span><a href="http://maribor-on.net/2019/09/tran-da-ga-so-8.html" style="color: #660000;">Trận S?8</a></b><br /><br /><b><a href="http://maribor-on.net/2019/09/tran-da-ga-so-9.html"><span style="color: #660000;">Trận S?9</span></a><span style="color: #660000;"> - </span><a href="http://maribor-on.net/2019/09/tran-da-ga-so-10.html" style="color: #660000;">Trận S?10</a><span style="color: #660000;">&nbsp;-&nbsp;</span></b><b><a href="http://maribor-on.net/2019/09/tran-da-ga-so-11.html"><span style="color: #660000;">Trận S?11</span></a><span style="color: #660000;"> - </span><a href="http://maribor-on.net/2019/09/tran-da-ga-so-12.html" style="color: #660000;">Trận S?12</a></b><br /><br /><b><a href="http://maribor-on.net/2019/09/tran-da-ga-so-13.html"><span style="color: #660000;">Trận S?13</span></a><span style="color: #660000;"> - </span><a href="http://maribor-on.net/2019/09/tran-da-ga-so-14.html" style="color: #660000;">Trận S?14</a><span style="color: #660000;"> - </span><a href="http://maribor-on.net/2019/09/tran-da-ga-so-15.html" style="color: #660000;">Trận S?15</a><span style="color: #660000;">&nbsp;-&nbsp;</span></b><b><a href="http://maribor-on.net/2019/09/tran-da-ga-so-16.html"><span style="color: #660000;">Trận S?16</span></a></b><br /><br /><b><a href="http://maribor-on.net/2019/09/tran-da-ga-so-17.html"><span style="color: #660000;">Trận S?17</span></a><span style="color: #660000;"> - </span><a href="http://maribor-on.net/2019/09/tran-da-ga-so-18.html" style="color: #660000;">Trận S?18</a><span style="color: #660000;"> - </span><a href="http://maribor-on.net/2019/09/tran-da-ga-so-19.html" style="color: #660000;">Trận S?19</a><span style="color: #660000;"> - </span><a href="http://maribor-on.net/2019/09/tran-da-ga-so-20.html" style="color: #660000;">Trận S?20</a></b><br /><span style="color: #660000;"><b><br /></b></span><span style="color: #660000;"><b><a href="http://maribor-on.net/2019/09/tran-da-ga-so-21.html"><span style="color: #660000;">Trận S?21</span></a> - <a href="http://maribor-on.net/2019/09/tran-da-ga-so-22.html"><span style="color: #660000;">Trận S?22</span></a> - <a href="http://maribor-on.net/2019/09/tran-da-ga-so-23.html"><span style="color: #660000;">Trận S?23</span></a> - <a href="http://maribor-on.net/2019/09/tran-da-ga-so-24.html"><span style="color: #660000;">Trận S?24</span></a></b></span><br /><span style="color: #660000;"><br /></span><span style="color: #660000;"><b><a href="http://maribor-on.net/2019/09/tran-da-ga-so-25.html"><span style="color: #660000;">Trận S?25</span></a>&nbsp;-&nbsp;</b></span><b><a href="http://maribor-on.net/2019/09/tran-da-ga-so-26.html"><span style="color: #660000;">Trận S?26</span></a><span style="color: #660000;"> - </span><a href="http://maribor-on.net/2019/09/tran-da-ga-so-27.html" style="color: #660000;">Trận S?27</a><span style="color: #660000;"> - </span><a href="http://maribor-on.net/2019/09/tran-da-ga-so-28.html" style="color: #660000;">Trận S?28</a></b><br /><br /><b><a href="http://maribor-on.net/2019/09/tran-da-ga-so-29.html"><span style="color: #660000;">Trận S?29</span></a><span style="color: #660000;"> - </span><a href="http://maribor-on.net/2019/09/tran-da-ga-so-30.html" style="color: #660000;">Trận S?30</a><span style="color: #660000;">&nbsp;</span></b> - <b><a href="http://maribor-on.net/2019/09/tran-da-ga-so-31.html" style="color: #660000;">Trận S?31</a></b> <b><a href="http://maribor-on.net/2019/09/tran-da-ga-so-32.html" style="color: #660000;">Trận S?32</a></b><br /><br /><b><a href="http://maribor-on.net/2019/09/tran-da-ga-so-33.html" style="color: #660000;">Trận S?33</a></b> - <b><a href="http://maribor-on.net/2019/09/tran-da-ga-so-34.html" style="color: #660000;">Trận S?34</a></b> - <b><a href="http://maribor-on.net/2019/09/tran-da-ga-so-35.html" style="color: #660000;">Trận S?35</a></b> - <b><a href="http://maribor-on.net/2019/09/tran-da-ga-so-36.html" style="color: #660000;">Trận S?36</a></b><br /><br /><b><a href="http://maribor-on.net/2019/09/tran-da-ga-so-37.html" style="color: #660000;">Trận S?37</a></b> - <b><a href="http://maribor-on.net/2019/09/tran-da-ga-so-38.html" style="color: #660000;">Trận S?38</a></b> - <b><a href="http://maribor-on.net/2019/09/tran-da-ga-so-39.html" style="color: #660000;">Trận S?39</a></b> - <b><a href="http://maribor-on.net/2019/09/tran-da-ga-so-40.html" style="color: #660000;">Trận S?40</a></b><br /><br /><b><a href="http://maribor-on.net/2019/09/tran-da-ga-so-41.html" style="color: #660000;">Trận S?41</a></b> - <b><a href="http://maribor-on.net/2019/09/tran-da-ga-so-42.html" style="color: #660000;">Trận S?42</a></b> - <b><a href="http://maribor-on.net/2019/09/tran-da-ga-so-43.html" style="color: #660000;">Trận S?43</a></b> - <b><a href="http://maribor-on.net/2019/09/tran-da-ga-so-44.html" style="color: #660000;">Trận S?44</a></b><br /><br /><b><a href="http://maribor-on.net/2019/09/tran-da-ga-so-45.html" style="color: #660000;">Trận S?45</a></b> - <b><a href="http://maribor-on.net/2019/09/tran-da-ga-so-46.html" style="color: #660000;">Trận S?46</a></b> - <b><a href="http://maribor-on.net/2019/09/tran-da-ga-so-47.html" style="color: #660000;">Trận S?47</a></b> - <b><a href="http://maribor-on.net/2019/09/tran-da-ga-so-48.html" style="color: #660000;">Trận S?48</a></b><br /><br /><b><a href="http://maribor-on.net/2019/09/tran-da-ga-so-49.html" style="color: #660000;">Trận S?49</a></b> - <b><a href="http://maribor-on.net/2019/09/tran-da-ga-so-50.html" style="color: #660000;">Trận S?50</a></b> - <b><a href="http://maribor-on.net/2019/09/tran-da-ga-so-51.html" style="color: #660000;">Trận S?51</a></b> - <b><a href="http://maribor-on.net/2019/09/tran-da-ga-so-52.html" style="color: #660000;">Trận S?52</a></b><br /><br /><b><a href="http://maribor-on.net/2019/09/tran-da-ga-so-53.html" style="color: #660000;">Trận S?53</a></b> - <b><a href="http://maribor-on.net/2019/09/tran-da-ga-so-54.html" style="color: #660000;">Trận S?54</a></b> - <b><a href="http://maribor-on.net/2019/09/tran-da-ga-so-55.html" style="color: #660000;">Trận S?55</a></b> - <b><a href="http://maribor-on.net/2019/09/tran-da-ga-so-56.html" style="color: #660000;">Trận S?56</a></b><br /><br /><b><a href="http://maribor-on.net/2019/09/tran-da-ga-so-57.html" style="color: #660000;">Trận S?57</a></b> - <b><a href="http://maribor-on.net/2019/09/tran-da-ga-so-58.html" style="color: #660000;">Trận S?58</a></b> - <b><a href="http://maribor-on.net/2019/09/tran-da-ga-so-59.html" style="color: #660000;">Trận S?59</a></b> - <b><a href="http://maribor-on.net/2019/09/tran-da-ga-so-60.html" style="color: #660000;">Trận S?60</a></b> <br /><br /><b><a href="http://maribor-on.net/2019/09/tran-da-ga-so-61.html" style="color: #660000;">Trận S?61</a></b> - <b><a href="http://maribor-on.net/2019/09/tran-da-ga-so-62.html" style="color: #660000;">Trận S?62</a></b> - <b><a href="http://maribor-on.net/2019/09/tran-da-ga-so-63.html" style="color: #660000;">Trận S?63</a></b> - <b><a href="http://maribor-on.net/2019/09/tran-da-ga-so-64.html" style="color: #660000;">Trận S?64</a></b> </div><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="1066" height="640" src="http://1.bp.blogspot.com/-sTYUfjTQxO8/XnftSJ7bWwI/AAAAAAAAIsw/Nc4rENHAzPcf0om_B2LQwOGubLI6K-zVACLcBGAsYHQ/s640/88240563_2649555718611654_2897312924164947968_o.jpg" width="426" /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">Giải Gà Nòi Casino 67 Ngày 28/3/2020 </div><br /><div style="text-align: center;"><b><span style="color: blue;">Th?l?mới đá Giải Thomo</span></b></div><div style="text-align: left;"><br /></div><div style="text-align: left;">- Những con gà đăng ký tham gia giải s?được cân kí và bấm mã s?chì.</div><div style="text-align: left;">- Các cặp đấu s?được bốc thăm ngẫu nhiên trên máy tính. Những con gà bằng kí s?được cáp với nhau. Trường hợp có 1 ít gà b?dư ra s?được đá với gà Joker (gà của BTC chuẩn b? đ?tính điểm.</div><div style="text-align: left;">&nbsp;+ Gà tre chênh lệch 30g và gà nòi 60g</div><div style="text-align: left;">- Cách tính điểm: thắng 3 điểm, hòa 1 điểm, thua 0 điểm.</div><div style="text-align: left;">- Đội nào đá hết s?trận qui định có s?điểm cao nhất s?là đội vô địch. Trường hợp có thêm 1 vài đội bằng điểm s?được đồng giải nhất chia đều tiền giải và bốc thăm lấy Cup.</div><div style="text-align: left;">- Trong trường hợp không mong muốn 2 đội gặp nhau mà có 1 đội b?cuộc ngang đi v?mà không thông qua ý kiến của BTC thì gà của đội còn lại cũng s?đá với gà Joker (BTC) đ?được tính điểm.</div><br /><b>Xem đá gà trực tiếp như th?nào?</b><br /><br />T?lâu chúng ta rất muốn xem đá gà ?Campuchia, nhưng vì không có điều kiện đ?qua biên giới xem trực tiếp các trận đấu. Gi?đây bạn có th?d?dàng xem các trận trực tiếp đá gà Thomo hàng ngày d?dàng tại maribor-on.net.<br /><br /><b>Xem đá gà Thomo bằng thiết b?gì?</b><br /><br />Những thiết b?xem video clip hoặc đá gà thomo trực tiếp như: máy tính, laptop, điện thoại... kết nối Internet và truy cập vào website maribor-on.net là bạn có th?d?dàng xem các trận đá gà tại đấu trường Thomo Campuchia<br /><br /><b>Xem lại các Video đá gà Campuchia trực tiếp ?đâu?</b><br /><br />Khi các trận đá gà Campuchia trực tiếp diễn ra xong, bạn có th?xem lại các video đá gà Campuchia tại đây hàng ngày: <b><a href="http://maribor-on.net/">Đá gà Campuchia</a></b><br /><br /><b>Đá gà cựa sắt được phát t?b?nào của Thomo?</b><br /><br /><b>Đá gà cựa sắt</b> được phát trực tiếp t?b?Casino 999 và Casino 67. B?gà đã tồn tại khá lâu nhưng đến năm 2015, các ông ch?của Casino mới bắt đầu phát trực tiếp, anh em c?nước đón nhận rất nồng nhiệt khi có th?d?dàng xem <b>đá gà cựa sắt trực tiếp</b> với những trận gà kinh điển x?đ?hàng t?đồng.<br /><br />Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-996955394061705800.post-39566798133474207582025-10-06T23:46:00.000-07:002020-03-21T16:29:11.680-07:00Đá gà Thomo b?Casino 67 mới nhất ngày 6/8/2019 Xem đá gà Thomo cựa sắt được cập nhật sớm nhất hàng ngày. Nơi giành cho các Fan đấu trường Thomo. Xem trực tiếp đá gà lúc 12h trưa hàng ngày tại đây: <a href="http://maribor-on.net/2015/09/da-ga-truc-tiep.html">Đá gà trực tiếp</a> . Gặp mọi vấn đ?khi xem gọi ngay: 0855.28.3838 <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><b><span style="color: blue; font-size: large;">Cập nhật ngày 6/8/2019</span></b></div><br /> <div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?1 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dxFujfsoUqWWy4NtExZYrNxbXU-XVbVaOP4T2DFTZHVpSMpBm6QEKRDA81m8CFHxdk8k2H9DKPcRMv_4-J3PIySZMhW8XcELiPTy_bi1FfdxwnPYmyDMOhGiX4P9N_a1I69AeVt' width='100%'></iframe></div> <br /> <div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?2 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dz4Yz5ezf8QtT10zbNvdVj4GcVtI0wS77AIsE7C0Y2JMFOB5wcnl28IHP_r1C7H3Zdn-L30E5wk2XeDhjWw4M5SqmPjvvV5QTX3bVbT97kfqg7U_qhpxhCRY6BZEWWiR9RYdWAT' width='100%'></iframe></div> <br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?3 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dwA7ou8a7bAm9hBf8XFLdBF7Tu8FdGyDQldIuaqQb_vHbFJlDBGcoIrjZWOlEXtxuJAelKscZ871cGJ5G4fj-Nx6AWKVfqYLCbZT3dlw7SE_RvRMvyWSwN5ySc-jUAupZiJNGE' width='100%'></iframe></div> <br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?4 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dyii4qjZ8hPBxwYI2_JM-ThCrTxh8ndplxuujX489fLW-c2_3oDaG7OSIeY87IQH4uoCjdRq93cvzEZv21pvFBgtbxwuOEdokdSUGPq4V_a-4hv55LmeKaXXXumyraj3Pc9hSPm' width='100%'></iframe></div> <br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?5 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dzYxB8Xrx1SRG4BEoIX0ch0CvxcWZ2jCV7-GKRcPrasBVSLDIPfIoeHW4egYOnQqbklxke3b6rNUAdJf5YhoDxbizwSaKxKmsX0v8FL7zK_F_mrx8xsQcSNJ8xtmbDEO17SBw' width='100%'></iframe></div> <br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?6 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dzRN9xZGIOtsgCY3ky3toD6oPtYDQCawVWeLCJXoi2_PlLdO5GzdDmjVBRi2zx1MGycKlYpwBUwToSHczNMHMULu68HrTtMZqM74RySgMMG2PytuB3uh1DY6GOjOeGy0cOO5FY' width='100%'></iframe></div> <br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?7 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dxywSuY-I69PJcNG1oAozdSqpCDGcCUHvnbveHtxjWQ95Yvgi-8WHaINUPgOSdFE5Gu_mSznJLYWYIxq3mfqG4U8blMbSdj4rMETryKaZdBzpakggIND-6xBwcMFHffN3FZWZw' width='100%'></iframe></div> <br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?8 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dw3awzgsigc-YeoUn_OcriNEAnvQ10vYioglRZ3Lpb9jjE1QvZH7UXLOFdvGkSbrKQWHtZEDoCDdrnLyKIwRqaD3269ed5RBQ0kxWOCaXiOSfg-Z-584F86PLK9Tq8tHosJBaWW' width='100%'></iframe></div> <br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?9 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dzbb1po0CHKjrJmMb2p4i3evsnchEmbhsNUkOb-9qroAbOeT5Vh3CqLhne8RqDOPYKFY0tzoFVLEVe9xjhWJC8bDRIPWQYJZlnMQz6GxGPUqQzvSAJV8AvZTm0iHm96SX-zN0Nw' width='100%'></iframe></div> <br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?10 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dwOtGqYfhV04Gd-4AnGzT1bwjAdYjtoIrtD0I6Ju8NPuFa20GAgBLZWeFMjaAkgoaGR2XGAMeinS_TGI83qU9iMY4CoT-fLCL-BZ_sA7P5p3FJV7if-Nzn0SdjnYDzsqzWMYzw' width='100%'></iframe></div> <br /> <div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?11 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dxhjht7iEcDX7cMq3fh_3vCuU-N8kiH0jip9qHWs3H-TDhjpCZGKL13aR-S93xrZVWTI6QB0e6YHIPDywnuDLjAL6EVCATuQaPLRNlzKe6nVACqpvU6k2NJMVF4AR7WNPUeXw' width='100%'></iframe></div> <br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?12 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dxSnQALjCsEPv0YZi8t9pFLHZqdNPR7IWx97Gj27VJRqQq6H0s4FiG7wm5e3lvMHKPQyrxl9BQam8g_0sf4yMp9Lw39PJXezMHCcC3OXCfbAi1jbItEYkEqA3w4HG7gC2KqyiN9' width='100%'></iframe></div> <br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?13 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dwe65gbmgnT_ep0YANdI-WiivMGUWSULwvb-JufumMZxb3shaIDAEVtU_zC5zFfIHw1XCr6Jmbpie4OtocHurk9HCCmjLGyxfgdANtoaksy6kITVQMAmzh9TvAhhAY3vJCkY7Y' width='100%'></iframe></div> <br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?14 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dzgcUCZlVt2ke2HrloerAeyjwH_qzjgUExd6N0epgumIs0jpBlk0CWFqKiG-SNbOViidxsH5PV-s1xi4H0R-rUVI-onN91pABI7gaf4O5gkjxySGJhNaR3k08zwtFtXLLB5wx_l' width='100%'></iframe></div> <br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?15 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dzN-FT1fWTeaui7J5VN49iXj8_vFpGgTPHcgKO1RIzP8DwdB-tSFFyqzWpLNoqQIdedx0JPl8xGmjMYe_3tewS948OfSDE69Q02OTJGY7Ld62t5eYXQhxyfm7hIPPwFVjENlIk' width='100%'></iframe></div> <br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?16 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dzEDGinLDtNSNEpPhnWQTT2PlgCsFaYeXveMGxGYMncBeXNKxLWbYJNvl4MAs-1YGiFTYF2-Qc-eF3vZ-7UjIbaJRvazrf06XOUb-YaZ-ldOCZS7PJzuozPwQ966I6AdVHghFKH' width='100%'></iframe></div> <br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?17 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dzGI-H8bF32zCJva3nVK3kJOMVm0lXRJVxCEM7xRgmnpKvjoSx14MS0Vyc8KpPOZNshh-7H3ljlTnQT9AcsPUJwDLX9t7PdQ3beYBkXIJdn_JpL1upy7Fui4u4WBAc9OTxr4KgX' width='100%'></iframe></div> <br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?18 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dywBqFbI6TbHgrDcIA9fAUaDdobqfJFWICGnCsZuCOr7n0QAtYVb2_RxwHsJWfzIgdSvItC-fVPSaZv2vbN5lRCBinmBu8O_zT7-qmD1Qxz4o1tSPUb1G3RlGTY2MrewLIqxBc' width='100%'></iframe></div> <br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?19 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dxoX7tk_MufIzkU-8OynGaESzQwa3okH63X98aJKON6RMHnDqTPxgzGaZ4Mir3tWhEC_hWCeyBpTd908p6yW6P_rgnfgfS6p2qJ3HQIGxOahl6V0f23tInsN7idY5Nn_-7EbxY' width='100%'></iframe></div> <br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?20 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dzysg0XdSj3sqHgkAHe50fCbpDXHeeG81OzFTYtvczcPIJeG6D_FJ7lHsDZVkQWPS1yH3okBlKW_7ihPtBcB6chFVLgiAOpuLExZeNC9yWcIrFwkyCun8YBQOIN3MsyYp200Rev' width='100%'></iframe></div> <br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?21 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dxgQ0oFJCdRExN4BIwLo1UdEZT6FGj-IbF0C7tai-z8GTx5_wKsK5Qb2aryfjTlt7W6Xa_kmsVEItPinZZW0ctFWWbHBYUQLWXpA8Iv1imu21pyiXqNNmHdU_HHNlBZJgYLIaQ' width='100%'></iframe></div> <br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?22 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dxbqnND1ws8tvp_mvWCbUJFiNY5xHxhcHPoTPA8ntn0FSPBbyHcAKuhwwZdGf7z7_oqOSd0UTJww84hhI9Lv0vHnZGr0OZc_4mAAJ48LIHaT3wjIs8ByVU3zJ1w-6qaIijrhzw' width='100%'></iframe></div> <br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?23 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dyF8cy7ADlAJ7QRDo1Y3aXemy1hNOS0ynTYAgQIFupCoMWhHhmE9NZKmk_oRMi4pc8gVFLpQGejpSbBUD-VUoFc0beRPcJTUth2H_thvnspvb6aqWjV7-2sYVBJW6fG0S8ihI1n' width='100%'></iframe></div> <br /> Coi lại những trận đấu đặc sắc hàng ngày tại đây: <a href="http://maribor-on.net/"><b>Đá gà Campuchia</b></a>Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-996955394061705800.post-81708278208043036612024-02-25T06:24:00.000-08:002020-02-25T06:25:21.424-08:00Full đá gà ngày 25/2/2020 <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><b><span style="color: blue; font-size: large;">Cập nhật Video ngày 25/2/2020 bên dưới</span></b></div> <style>#M394119ScriptRootC821679 {min-height: 300px;}</style><!-- Composite Start --><div id="M394119ScriptRootC821679"></div><script src="http://jsc.mgid.com/t/h/maribor-on.net.821679.js" async></script><!-- Composite End --> <div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?1 <span style='color: red;'>- Hủy</span></b></div> <br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?2 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dxNTeolDiWcxyWc01QaGzMD_3ClqvIZWKH0KQmjNHLpRft5jAtL_Ka_nLvBy8HU1BgWgM6el2VYqsq_AoV6bsleMhnbeOIHruoJPIpoEQylQnoQbkQg9-3w3h1zYlzx7b29X7M' width='100%'></iframe></div><style>#M394119ScriptRootC822141 {min-height: 300px;}</style><!-- Composite Start --><div id="M394119ScriptRootC822141"></div><script src="http://jsc.mgid.com/t/h/maribor-on.net.822141.js" async></script><!-- Composite End --><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?3 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dyLj6_mNQNo7A_VMPEtEt3JBchUK8uY4aA3tJR6vXB7zkG8_k0KQOlpI2OFO2Doml1QyMrQmg7C6mFsQ3lgB7HRNTfv6bzYttFCiDWWHkEDO2hyYIWNhwcN5r4PO7j5oxVaupHE' width='100%'></iframe></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?4 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dxNrD55d51g_PY5_2dEFvGnoDAoAx8XKznBpLrY5VeMuWnBCoBIzT5mpO-iCqEUDmBPjb-gj-TBwJ6MCJmEyZZ8VhO5e8rIrJSQF5GacLomQJFGY_GDj2Yvpf_oa5jtnLDkzk0' width='100%'></iframe></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?5 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dwYYe0uR3F3pAHmEsG5GF3ujv7Ftjzi6YyBTDx-BJ4JWiQgu-f_T_VsLLCgdYgGS6JlgBIq0ayScgw74Emc5hTO3hhsHKyfQ-gxMGh1uPv09FsO6zSikVouGeP3aEtJI3aU6jNI' width='100%'></iframe></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?6 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dytBYfK8hOY0vVWZ-76_-eUej5XpJwE7hJlZG-jRpbD9xArUSgnHdTyYJJTAsyc9KO_JQOB_Ik_-aImqt3K9hBls-4AnYS-1th5iFbUk6jV64jy_AInbrX0qsHlQ6f5_0sJL2qx' width='100%'></iframe></div><br /> <div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?7 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dzP9paTsbCfHEWMbecr06JpoyuxXLkZuCDHQRX1aMEiUs9Okm5LxrwXa9q4EWQDtZHurqhZVlu-rseZlQTg9ZDdNsavlbdF6eJG9tHe5ovcvgaOrrzp7tT21DhYrFhZGcv-Ll8' width='100%'></iframe></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?8 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dzThiUVULLJ0tGACFWqlV7VPE4P1AT0UVsilm0N6ccCWCh8F7HBMhtzCSAOeLmn45pxgyEn4zz6pd5TsapMGQPzF4MbwJcLtayPdL3MpaAoKN-xir10RseFZOGciB4lemlIQX0' width='100%'></iframe></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?9 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dyjKBR_XaFsMYxAXqDFvULve2s0MspdZ8wzSbjR32Vl3Z_Vp0TkDEL8QjQnf_k9kaTqbajzMZHOOHtQsUUpALV4bzUYuO_4s06QQyVKHhJO9mmagu6lrwqLdO6xmXH-1aDw' width='100%'></iframe></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?10 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dzriz4aqi4zpCNRxlRwUJ-UCUitrSnkzJp9bAIri4SIE5eldbdJiyDhaSQFnL5DIE6FDL3C_TEHxBp0YLXDflOwR2MhQDO2rX7ogy8o-_EzCRAG-YZ25Y5MhT7ZCR0FbP1a87c' width='100%'></iframe></div><br /> <div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?11 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dxaObCpcQQTRWAkcj7Aa_DCvVyoVl32L6rOta_QVWzmV2Qfatmq3MDBplzMZxSicpVwrqjj197EDi70cMrQ6soBplVbM7YnzO2kA7DFS8j3LK17dwLgP-ljf6Gov60KjSn__GQ' width='100%'></iframe></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?12 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dwJ2PSiVPkK0PDe5adrlt_vKh1P8W-UaUNP80cPFSZvnM_n4cx8VUTRIDUlCuJlz2zwXt1aB51VcVO63ZjaHcfQCu3TTcs0Wi_WFz7OsWfzGv4oxDALYtZEAGiOsMNnTEMqL09e' width='100%'></iframe></div> <br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?13 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dys7SNz8UK_vJeCHONfXtx29hq0dSk1YItDUkLH09k1fHLCnqAKQbGybbM_1obbMEZUxyZN73GfAJyOGS6E8wmGlPAXflkhFL-Qol1t74LGVXRJIxMQmECDng9E_LzaLIFWqyt2' width='100%'></iframe></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?14 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dy7hk37GVTUNKhKSuzXyMtav4OjswVoTNOSB09sAzth-VFwbwf0WYs-JCsqtfCibG3y6i5zqwyFu-rtM9q7FdrxVO45sW6vIXGhEAveAMiYXEzTW1YTAQ9ohRfel3shzh9XwTYE' width='100%'></iframe></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?15 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dyhVgwgcvUb3F4GbidK5sl6GBBLBOR-EKUk4IUCheMHOm3X9VNm5v7SFSqITpChmy-YdrARM2o_gEPztihZRzxTohOM0jheKxb10FxiKPuLMRys8EmEc-yXCsDaiZXvP89_YrUm' width='100%'></iframe></div><br /> <div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?16 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dwp7SpsNwrzl_fHDfRs1zY_FsahzeRFMqYE1BIWmvl_5VkbnsADW0xw6i60RzGK-Lfz3yPdomRQ1SBHqM1EdPGKFzNfec7ajQHsSGRUcnkgTCBDQGf2ttOsqcDCqw6uvmwYI_w' width='100%'></iframe></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?17 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dxncCiTBk7W3UFO9O6KOYV38eOZYNhiL3z__tgV7kofhNrSo3o_tNiCn22MQM8t6Y2_dVrz1EIdBKs7RqzB7LNwrI-Af4RY8nkkfX8QwtC8uMbRmceyywSZYoqV3nBczCT99gA' width='100%'></iframe></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?18 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dxK1YnVZVVroCZDEsuRDGeYJmGBliC4PqqcK4cznmWQVcuIA1CLbsN3-W_aFkKuhXGuTAlILEAOolAw99srzKX-HAXfhUIJmAkb7dOv9MsejJRuDtYJGhVw6lH_4DpIOK9qVMbF' width='100%'></iframe></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?19 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dyP3y17-VQMJomN46xY4woieyEipCVoB3CU8tj3br8fK8qpP-h8rSK7T2qQY8ApjhY2P2ETR-W4W71llajIqZ0rK2VbA2YCaRArZYTz83kvNXbllXptOS7vKLPvHgTvUDGB_-Lx' width='100%'></iframe></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?20 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dzOvGR_H-5ZKLWP5JOTTDVwcX2dovG9bv9XVDh40vYdFvbZIJIZZb8ylryAhJeX_XOowhu8TL0bM_BLQHzGfBNMyixs5xkfhLrmoz5OJ-FrFEf8G1RTEwd7j37dmwu9m2eRdw' width='100%'></iframe></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?21 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dyCiD2Qri0Kv-kOgV734JC5SS2KBZzkKB2GnBS1QwnI-eab-jt2TF52PWQx4XL2IKkzr1zElkm_V0UX3Cur_4_O-HNI0kEH1yffIuF5Lp1dFpaOnwIlPy56RunsEILkbz63qPA' width='100%'></iframe></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?22 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dy45dCz8Tyu3qynJ-bjx4w5AqEaI64gY25v1HMXzI3Q5aeJaHpdhvdokDnvmsMWfZ9bpFyvnnEq58QeIqCB2Is7_lGQ0m4koFi7yuxUGfJQJJOGX9RWwkz03-C5HjibVidndHk' width='100%'></iframe></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?23 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dyA-et5ZE_st5F8xHAU0pzUKzf_SWq6gLoF1HVZhSn7yRt_xWAgImh0XXsV9pvR52EL9oDmjmKPJ7K_Ah6TucQjcLVX6R1jIV91NrBulLJDj-j6rpZctfTp2rwRxvD_13PjNUy0' width='100%'></iframe></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?24 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dyS20F5wchrxOUDLLxi6tASZcetXjsUmJbK6LpVZ2kyPsmTucbtjpKFHih0VtySDwBzaKa7JWox2R6y4-YFAMAYViRkc5GygZjKU3Ab8SnVeKVTH_4GNAz868m77IlCCB2l1siH' width='100%'></iframe></div><br /> <div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?25 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dx9y0UNAatjDKhRt5LUdAGjrtvjaGSetIralA6Bsu9lPx3fUX_MY5IS-5cKQur4xxnKNRPFLqQ_GyT3DSlRKU5jh9qvYh0_GCx8wWvfg1jlxOLVtE8P0rEFmG9hbX2p0mQZbnuE' width='100%'></iframe></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?26 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dxGMzmOXCcznau6mxMrjojNjFoHWDvMoSaat2CBw9DZ8KwsCCHG8yOqCmlJFihOwOFPJoknmUzQDW2k_C3AhVZ_rR6wthb4SVnJDxbQsSJ5f4QHLlTSuwspWI4fZU4LBYwWVney' width='100%'></iframe></div><br /> <div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?27 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dwUxgXcBynQxc7OThwA6QF3ej1NcnQfdYdqYDr2D28C7gFdtNIDCMS0f_HzdbAcHa727N6zQ9ToxHk8pys70uhYfzZlMkf7R5rj_ThjOmU2QJaE0ofd1KFQ882BHhvTZqfF_oY' width='100%'></iframe></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?28 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dynVSZZLXgaft9ZpQOnDuFEpgEFji90S7JD5ZhtjiJVwToTpMX_ZywwT2gw4gzU357r8V_MDNsaTYzSbO9p_I6Cd_ymPJokpacFCOLbdxWg3IjO8rL6zkzndDF4qptWQ3qCsP5D' width='100%'></iframe></div><br /> <div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?29 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dyIumrezBTBlq6JUtrD6fhNfTcPf0cxIwznnsuC6y-zfnlaTjPSL9hW374FiPfeKKDZq5ZX4mQU8p_4Qj48b4k7hHeRQ4V5iTMcVkBQJJW1HenSnMkGla1Ihd5yD_dy5HBqmw' width='100%'></iframe></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?30 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dw2w7uOMwOtWdqGHF-M5w7x0BzeXULUzTPyqHWCnPeAzxeoqaSM3vsxuXsAf44zrWj7Kxq5D17gIwQdAIqp1c3u_crBXC7o6BH_xdNhRtOsif6Sn0WezPM0VaCPenQ3fb8JX_w' width='100%'></iframe></div><br /> <div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?31 <span style='color: red;'>- Hủy</span></b></div> <br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?32 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dx_Q0GTpW_PX9ap_SZdR9eR47VwMu8EZClsYohSR7lQhp7WyTBJjBrrak3FQrlIrA0IlX-OfJ0_soLSZdSkB5shJ-L28bD5wTJbzEc9nHgUuxR7ZD0FqIYu7IVb7F-En5TygFc' width='100%'></iframe></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?33 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dz9ZTd1QKfAnrks6n_nWBLqGczaYPpiglWC4Ssho_J7uISSZ80AUaE0W2ue7VKruz4WbAg97alCdHEtGMkIe_ZIle4k6xaKYmLY8Z0FSto4fETqoj41cokSD5bplAtwt9i2-FEL' width='100%'></iframe></div><br /> <div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?34 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dzHqiGIK20JphCM08k2FFvxxaV3swj1O3buLvwVZERYQsPr0fa5clKpx7MBYkcATcsgy-vcNBfELWF6BzqYDlV-sDeseSP8mAzxwKdWx6PE8ehsexg4jzEbzf4dQ5D-IfvMwCQ' width='100%'></iframe></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?35 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dx6HfZidv0BU7CQJvBCGKlPg-8ffRIwMXpkPqsuc34LcUhCnmMTIyvvrvKe8JGbUf0JEiCfAieJPa9PfD1vf740RWZqxInFog5CmyKUxR1cY3qqFfTFh7HUGMb0EbrBVWNaKOJq' width='100%'></iframe></div><br /> <div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?36 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dwEBGemwssCmalsIKXCDa3MxhPYQADKyCbP27gRrhnQkDPH7c99s6FDg6o6Oi0blDtN9DA2d7aMSLh5qhiq6ZxizFylETsb_PWOBSi3INPx4x47Xq3Vun2ffghj3nW9bjjgiq4' width='100%'></iframe></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?37 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dyHKe4wGlcreRBsS994bzHgH1hWbvZs0JOGSgIumiXOodbdjgjLlsueAijyxe2CSuoOCMYbVPavacTS1RDBxWYQsWpziGHwkmIkcmmXBCYHjYuaEs6TFQo75TLYopMj1OHc6Kk' width='100%'></iframe></div><br />Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-996955394061705800.post-76351009654188110042024-02-23T12:38:00.000-08:002020-02-25T06:27:33.871-08:00Full Video đá gà ngày 23/2/2020 <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><b><span style="color: blue; font-size: large;">Cập nhật Video Đá Gà ngày 23/2/2020 bên dưới</span></b></div> <div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?1 <span style='color: red;'>- Update</span></b></div> <br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?2 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dzhemQJsC7bW-n0SEoBGu5nHZcPS4_MuWsTtt8UE21K0pDKXIdo06rpmPzl9olP1hQ91wRfj6pJPC25lz3pXo48_rcWfvlGh78NqbiAVHzU3nFVT19y8t3cdsHShgwZX_Eb6QQ' width='100%'></iframe></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?3 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dypez3i66eoTyL5pSjbbz91HAGK7KJ5HkpzUm7XCKNM-ip2lDuAUT2DOyOJft07QaWjlMNs2wCSEOYS-HkfpzBCikXHHn-mStCukugX3o93nXMDxPWCvCKozUKxBW_R4bGZoM0' width='100%'></iframe></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?4 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dxnil_TIPUbrsWvF-dGh6hcZoW5_vGbEjuUQZ6aEHDzDcgxDfd_MxKj_jXj71PS0TJxUKpen0z5Ec2xr-UqUqpHkZ_-d--j5syFscboDOKgfnJLwtiOMnbjHAyEMbuOgyVvL-aX' width='100%'></iframe></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?5 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dzXEfX6mPx5fvPlK2Nv4rClSx5_GWBeZ6k6HZyl98Pz5J9W6sDFQv7L50Pp7oCPJn7onYJlhmQ2r5dxBkCwb9S035V8C6QMrlP72k6MTqatF0mNI2WN_mP6T7gvLpJWNDaL875a' width='100%'></iframe></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?6 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dwLpcsI0kydHHtXDlnfCQYMqk8FPTeRAE6u6N0vCOFK89h4VEu5QIABzmHw5LmhHptLC761Xg9xS-EYRVc1r1ta7s8QYA4_-YjVbJQOo3QJcrOzXFuyKbVhisUGcqDM18bWWOgB' width='100%'></iframe></div><br /> <div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?7 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dxcz_6IHsXTSo_HnlfTSC1kvKPQ6G5Iv0qMqDprTSAhGJrHXztGJmm0u-P7KJwJ23FriSfdcvkxe1UOrBalImWHbHk_ynS7RgX3DbkxVqBeXvIaR5tyVI7YVZ7oqBSsGWZeuhU' width='100%'></iframe></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?8 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dwhmfHXdfyaiIGhC8Zha_MXajZqDZhlhubV3haJa1hUjplI9NkkKedoxp4CQPqgY81rU9BzCOOFYGynUgVR-yUkRnO2_Jd2-K5oxzSmbi-nSIqOKWtDidKDS6ikA12K60nVTWs' width='100%'></iframe></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?9 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dym-uarA6fUoofaWNCpgHFX0CQ67C1Xzs5oFmkSOiLg8cIgs5TExjAPsMeAvRikdj3fqJoi1ASVleQux1mPxNC_evNYo3n1xSJ_aja72QT7ib7G3aeVfMspD-rxdVn2mcS1Zgk' width='100%'></iframe></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?10 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dxrrSlmsTEM0XPejkaP_8Yc7tMKP9cfCEQNzdUO9Vi4Y7WcpAmj6sk4qDVEcnpU9z03E8YtvuZJVR_Nsp-RmiKstKEEIanto0flRW6vcz1o7hlbNfqqg9x4oBjy2GE2JIfs1sG2' width='100%'></iframe></div><br /> <div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?11 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dzcxzBLrqEl21hCX4Nb7kyCFLug-JYiPVrOthgWzopp7Fn7pdDTENlkHY5DglA0OmW9RI7N1P41qEsrQI8Acsj9VjuLL8nWaXqnOVXcoo6JRY9HthaRSTvgAQq3Kv3REl2ZwA--' width='100%'></iframe></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?12 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dwMX80vTeqQmKfV_C-tJjHDiadtYDR04BLiYObQ9P37RKQL5eOn69uLgA2BzWo2s1Xm5IBslCQDAawC666CW1MCshzudKiaHUYWgl-6vOF89LIT_nW0YQSSoy2ghBcdBCa7e7Gd' width='100%'></iframe></div> <br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?13 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dxx8BAdI-MGKfv5VlxOJxYbkTzGdbjcTy_rMQEGUCKdHsOqV4sukeGYutS7hd-kT7eM7o3LxA0edYae7k_sYXPKbBj2AQxR4xXrHQ4mnwsLaovVkOeIDIWWUJd9YZtVKCZQpEI' width='100%'></iframe></div><br /> <div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?14 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dwlaUCLwqmCbNSzH7oyyGgJaalwJLVu5GTtnuRNxUk8SkGdlh5HM71UAikzHIRzkGhvBOGjbKE0KxfCYFsY-zy90-y4lX6E2NM5LZRKj9Jhsb0CaKFnA5-rw8ewwJ8mC9KqZsDR' width='100%'></iframe></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?15 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dw0V_7AzBWF8m3qmkQFbLBxlpBR2ZNCjCgJ3MzUhE_JG2FIOJ5_a53B6vA_MpcQZ4s21iibMSX59ejwTfgevq9F5aGdLNXzsEuEa_819u6xMRjoWqqPVxVioN8pMCgB6ZdHuy6-' width='100%'></iframe></div><br /> <div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?16 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dy8CO61JCi4El_feewk9oK8OuS59RMOLeHnDdYDFa6JtIkKU-QY2nW_AqUAtwxZkIVbmMODdAegyJW3Ry8IeTYK1Cr-fKJ3yjmovbVDKuabkEXpAvgPVD-18BNyFeBaOsyhGbs' width='100%'></iframe></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?17 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dy99z8YLcBIEeOWuT1B51LIGGxL-wP7mw-k8ujttpfGiNcBDGx4fAXzaciSa7NEW6GIrJAAUEdf6-5p3ArlPiyFnGkj_SRvatIvvvramCwXJwSXXhqz34oAGt1ztOAr9w-uHMAT' width='100%'></iframe></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?18 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dzKvSuz34IEErlebGWD-VAcVxETJtYwtVGOfCfk8TzvQ71St1EsmUESq3RN1ZmZZuUCDI3lBKSuUv_yq_DOqXF6cG6XPTxsUQZgyntTOeUa6wE8CI2VoCKjK0f6_Dbzje9ZrH4' width='100%'></iframe></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?19 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dxWEYJb-ywInvcmofdS4K_igByCWBjNFmqjhSa03Ob3M0qCT-CCrSXSdvmcdMmiCkVaJfDMluBoLhLCDi_Ay79Y3w9eSMuoA4plPbvtD38rPgNp3STotvaOMPaUJNLczsmVzZ8' width='100%'></iframe></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?20 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dzyCb56d-4LewFMn3v6aqdu8YfK4edb8xf_NK3LtriYSOzsnt280BO2SFztEn9mldu39JTxbBknJVxdtEeI30NUnt4ACTGzdwD44w6Wjz8lugUqu9Nh6bhUSCGKSDNEQ0FNLBI' width='100%'></iframe></div><br /> <div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?21 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dxMJn0ynUvC_LbmV36ZZwaY5r4_2blamyto7wnlkLT_pz2_oDDerivvtL5FlxwSBSgL2uncK90VBk7mIc7te78P2sEr3W3c-btKE2WwILQC_XmN4jFt_UsI8_zwD2tlAqY4lbiD' width='100%'></iframe></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?22 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dxvl9WLLh-dE_i2Dc1DvL4NaeiF1PH7y09cDM7FHrjumK3ZKzHOpr_h6n1BG6O-IP53inqLAuGQxzX00YPOInh3tAyFrB8MFl0wdMtfV8dmJN3tAZq99n3y9hm-RJ1YhvQ0z9U' width='100%'></iframe></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?23 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dyss2Sq2ptCSfnwykom9vb8YjmsGENGoCKDlSWLjc-kVh8erNFeAWc7CU1_BSU6mKZWrMe7qjar_bBcEh1_lK2Il1hFGFZ0wMdzvg4QlTbSqnlhl87zJ9Ba6EdiDPirSkVq0EQ' width='100%'></iframe></div><br /> <div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?24 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dzgD1vhGeR1Ly3j6zxodCZ6M3M-U2jYHd-tKNJl2z7h3MJneBsLVWLGHf1U0PSDYmR_N_XCgL0QvJJIeZz2frclgEm5fQpSDDiUE6bPMgM85xJApHSz20-4_fdMiUZu5JGzPlA' width='100%'></iframe></div><br /> <div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?25 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dwuVjfzVCKPVxZdUNsIkSmbLR2z3CfvUBwejaknDqGJ7t1Lym9Y8NkX-rV5Wflv5UVUBpUpbOU1X9mhP4uqbFclcmQUEgvAX6yrX9aKkFtMCyV4A8inWqULRGDLCznuAlBDxA' width='100%'></iframe></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?26 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dzSrxOzZiEXwsO3KKSwvvFGd1FtXy92uBeZGpqEuK0jRwg72Vc9TyGDETUySCzqg8jDKG-zxvZJwe3bEEqCk7qlr6fDuXuh4fRZ7rKXf_iECCv7sfzKCmJ0CjS-y-zSIy4m8xDO' width='100%'></iframe></div><br /> <div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?27 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dx6b7UhNQlwaHQ4wLjhX7poY8e1a56H5C4tFeaB-bM4V4BnV4zjjHicW5RqKtJPYgIZVl09ONVnv7wbxL4y799JgbZ4hgx-o6DJSyZCVkX-tuex0GGat1QJe0OD0cnSk4fvUbU' width='100%'></iframe></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?28 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dzuDKyt-UDMNRrdq4cLInAUdiEquSuHkJXrSUrJrIRvwloCvJyrfAM-SMJDajU1Ik6MXgh5A_d2B2-Y8cj03WKPBiDnDbqfFFj21Wcbq6ZJgDzQL8A9tnLVIkprFHfp7R_igCtZ' width='100%'></iframe></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?29 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dzkQcHLnTwjAMHWTyT0UvyrYv9QtAJexnGKXLy1CPnlnX5wFrWewHBEDDuKbvne1WyrhigouKnf3OTBPYiL2bGxi4RIdJspogJgkBSWVAcbJ7Sv_gzm7mqprJY0gdNZYjkmgVFu' width='100%'></iframe></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?30 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dwJzoQDptqavXTXB-TUYYobpzRJZI0uCGJIrW_2vSQ4CXH8WZ2JtEIz6dO5Vsx_HqVuNBGZF7BnsFrZyY4m3AG0BrHrFgRI5GIGtfBEpkLDl1PXa4dXiKW-LyCiVCN6Dh4JXRS1' width='100%'></iframe></div><br /> <div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?31 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dxpqe_gSuhkl2XCXtYzdxbJHzrBsR4Xp7-qZtHtuQ4cc0D1NaL0kHs-gDtr5MoXKlFTBbDTI7e1wXikiGnLVqgW2JY9jVSTjmyR8WCW6CDNLdPCqR05q9NPSvWVl-1iiy-Mcpmz' width='100%'></iframe></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?32 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dwcnAp6X6AeCHRHrIHTYSOAU5QL96f6HNLyC2vEH9WH_637qiPwWurv0vnJ877GOIS-qgElEmvusNqH3XUEDijc1g0EhLv0tNkQtPoys5yrpwUKVQsyXRSRQkJK8Txkvudvliv7' width='100%'></iframe></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?33 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dzI8AGKADNMxTvFNQHfq3EgFCmuHkJfMekzJruRNk3n3P4Bcfk5AO7Vjkhm12HVdOu494rNyVZOAJwKUxuC4uKuFBz4uFGD344vvPVk4Cjq7sQizAjpbFK2PDlNLY0Q6NK5Fok' width='100%'></iframe></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?34 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dw8BFswI_mLNcgWqzVwY5buvbUXjpN1zrhBrUfDHa4aj7xiUpsX2rM6PBTbKiUye-M3hDwAP7QcMcnLt_Ek44Ku6iLrepRQ5UOmVy6uvaLh5Vxo1F_hxE2LQx_svX_w3XtvLU8' width='100%'></iframe></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?35 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dyq_kbAMFed_4k8BOpuFcOcb5LjgpDlVYJel1QNCGtb0kza_p2L8A-f4-bd3QAplgvLqfdDZiCt5_iTnRojdEKR-zX8WCrm9OMxFfR686i8UVdOmYNh7EgsbtYZCg4HOjDRPZMC' width='100%'></iframe></div><br /> <div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?36 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dxa0eDSM_LBt0LixMzFT1aqRMrpfZBrES4AGL4CZ6dBdFsKXj_SoFaAIFvYQwOF8IuwVFWdzzjcQJBHNosg7fDK6GytdV2eqh9daKJrZPceLFl2YXeJLOjDKOeKGDy6OZ1-03uz' width='100%'></iframe></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?37 <span style='color: red;'>- Update</span></b></div><br />Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-996955394061705800.post-16648316319424114272024-02-01T22:51:00.000-08:002020-02-25T06:25:55.617-08:00Full đá gà ngày 30/12/2019 <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><b><span style="color: blue; font-size: large;">Cập nhật Video đá gà ngày 30/12/2019 bên dưới</span></b></div> <div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?1 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dy6rhCL5MB1CzHpuAGAoStHOM_ChF_G3qYykHuB90j5cLLEe67avAgz1EcYQ_z-C5ybypSUlVEzoY87WyY2jhH-EJGPY2LccCtSF23cuK_Oj5fw79bHUU5JWl7Zrk9uO8Ui-SU' width='100%'></iframe></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?2 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dzCqiAKx_drwv4lL_47ZzlorM7u38y6gZFEYTYXH5QJWwwxT4tl-1KnZLL4WuWHi6Ul4I_D1Tpod2Vr9Rw8dPfCmVfj1Dterl9TqkqYzZQX44M4WMLIfoOWbD3xis8TENDF0Q' width='100%'></iframe></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?3 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dxaYBxDXs7Km1waWWTUVfmGjCXOCym6GFo_6DRegpmD893V3xfzIceCJ-uaJpDMjMUpXvmYp3nPQ_Eg7oa9JiTq4ClBFT7S7Y5igMgdl_4Qf2RxAnuCa2j_IY07vJr6YtL7gQ' width='100%'></iframe></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?4 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dyyW9wicnekhrRm2rg48VUUoHYKqLd0OPVB1kOesErSZ9ujX_s3oeHp_ZfRHqyZ5Wzov8-xPxK0UlAC28EGkBzXcEbUw0oQ5NxK_Am9_-hk2lZJvNfTc4ZvqFYQ2PqZ3wMdS38' width='100%'></iframe></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?5 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dy9nz7GCv4r4Xrwc0biFhS-2O7_pCn5yPfv5MwkM6-4rohSH7W_OQctogIvHnGuE5_D19w_5OBMc9oSMQgZ7r7x8eRcRTdssDu7_Mi6diE5Nc-AMyJeQnNUJ9_2ByvLi8wkRQIo' width='100%'></iframe></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?6 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dz3Da0rCjbmsjhdEUZ5Me-lubAMVhyVnCBNAm4yplWKTSIbFhx9Icf8xV5zG1iQ3jakh_WhHJ1rOkYGyaV53ueLYncMchtMkEUclegLU3lTzzk1WHbsoKunprJjaF9g3JFBzng' width='100%'></iframe></div><br /> <div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?7 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dxPonZ2aw9Nuh3jPPuEPcLlVwCncwJjlJqJIzvk0lP4dTznUumYP1-cb6MUHuE8qUpgaLSUzSygzgLUzj9HjMn2OlVXIiZw2nK7M-RrsZ6hSLyYeyvL311QoXehYHjyw2VoEjTW' width='100%'></iframe></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?8 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dyeV_TjLCDT--fxGFIhAVKyoC2d_FZaWWbKo1DNd8jpAmQWFe0wGyF-K28Wl4weumyomLU5Bke6gaHLE4hAqOxPYiPD2MIDms3mYNoKI69QoeNTBOESo0hqQn-3CdvkXvvSFpk' width='100%'></iframe></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?9 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dx0LtM9xKkV-aNwWgSSS1_5p6aXCmo_8jevat8Z8mhLNh13xCHeIAToz5f8oj6c120n6AeudiaXBa6p2mGY4S13KpbUjpqFSsZ2oibpTGNXuDcgjGhNLmvKIkvMV1o6nNgMyM4' width='100%'></iframe></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?10 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dwugoyPKPqpp-ol87KpoGVKOvR6TEUteQWzob4qTFA2jkugJTk0IMack5EmsquTYSVjiNYmHtA3gh3cHGu8Il2U_155KDdawIVZ9Q1h5Yt8kcVVF0VfuQr0jCTOsSGGO6o0DsbA' width='100%'></iframe></div><br /> <div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?11 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dwOTSsslfFpqo6WtWvAfIHmelUcayRtqxkRIOCzm_ckNIRvGT4AX1pe_HwonptqwjVNAW6aCM-RqbTKPrPxFQVcDxYxOHB_GHE3yGqX3CcVY9f75YqnYrNJbVHM2Yfr2AtgBOo' width='100%'></iframe></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?12 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dy1RibQFELbdB_t6i5i9LM4hh8qpQLCUSVGML5tTyXbGXDJKfnCNz7FYs91iJelUX2ulZr-VHO7HbdRtm4_cw78ehKPN6JqpU1aTwuwWbYf5cNgRoaEN1oaF-G-PUAhTd6yb3U' width='100%'></iframe></div> <br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?13 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dy3skMzOCoKgS9sbTrLIOuUotc15_n-HxCr0r86xH8-M6azm6q5TKFjS6SF1RVwd2Zpsc9XiDIyskz7-bB1hzqN--OAzIzd-BDXbvbotCfA4hC5M8AbIOBLFgjGpshe8lrf9h8v' width='100%'></iframe></div><br /> <div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?14 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dyVNL8dpuJlKwrB-_uICiE9PH6iojdilC_sLq3tO4H-U4aalfWx4Ojb02s-qAq_t8daQc344k127cQLJNxUG-3XP0g7Y_CLXouB04o1KExkmDlTJDFSL8E8mPFbTru8zgj_UCw' width='100%'></iframe></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?15 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dzp0rj3J6yhuUWeBnIYX2SlYqlH5y2U0X6J6Gl-7l_BiIkjMPp583TZF0LiWP8XPgBxGJa4ySPO64aWgDVHaB3k51OgEG9nUO_L2MxazyoJyAcLJrtuzQb7WqoaK6Eoy6otFOQA' width='100%'></iframe></div><br /> <div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?16 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dy9DwsUzk1J-tasOZeQI1QOvEUZwlmc9zBHRGXeuryyZKZ3Z5C7kJNRjTTQvmwov_CZBWDKFFpvsyCqJ6ogLPKg7QzRlQUkqu7lnKdW7OMQ5XkOz68Pvyl9OoVLMRj68osfjoo' width='100%'></iframe></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?17 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dxLMxeX5sd7JPPi5DqDdjv2aGZg4cH3I-StaDf3gcFjkNapMASY_EQ11fFNtJZd92iJ5IiQH3w5CUa4zB-sx-XujaH4-OeLLaanbZdBrAxxa-b6-gfzyNR3WJHsqTHZr6K24PU' width='100%'></iframe></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?18 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dwTUXjiSAhHB4LAWq8RksxPWWpgWqCatZWAGpW-GuLcJiBhbUvMwEkfUBQV6LTe5ZT5rt_oL6iahCgIWVzGHcM4txKmG-I6Yp4GS7NjE7KJtV3hq036WFYHhbpiKxcPy7pp_Q' width='100%'></iframe></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?19 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dzjC2rfKNK8m-nL2ZRbvJEiUVlZzsQOKcZJ35ZXbea__V9a__0vSRzcuASvqHCTACxJDWHdyLNt2_NG8zWermPW5p0phw2djtq-Aun9vFY4ZiPS3unLJ60WEyALjxwRufolIr8d' width='100%'></iframe></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?20 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dwInKgcrPSA01T_tH1wP7eqjgNne8bXmbOWany712XZZH_SobsGPxn-MXXtn836nn3P6ItmG5Ut-5_ZyIJY9kDoQipJA46k8toaeyV7qAmV_BLQRkVv-L5XWAYt4ygU4hDNnhM' width='100%'></iframe></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?21 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dws_iiZwCHcTpvYi3Rr4dyDUu0nu4hfLnnaAe2WuOQwZgpBzYoPozxo9NMa_65NhgE3we6XrG8Yi1SI0lVHvzed0SLktZtk4e0grRb6HtelNFGs0GbtXMHWzQe-U152YEumykE' width='100%'></iframe></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?22 <span style='color: red;'>- Hủy</span></b></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?23 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dw4MhoNQayBwov6sqSVNlE4m16ggV0DWJe7Dnn79bNq_MhwbpoPik2kC7U6n8s8quSRRcv5Jsm8Lpv1QhFZu8Gt_UM7cvxUWGpAhNk-TZZYxYCuy49wb5-Qv8aLaEY_5asC-O-B' width='100%'></iframe></div><br /> <div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?24 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dxONynaj6L40E_wRMFv2EsKfFfSAjgIg0SGkZo7u4V1ScluW-iKshQmdR8l9C-SMvJ4nnFuaetxV8qC8xNBptpVeH7-uAeJp3kB2MXWwxlZ8lZKXKnOtYMpGlOExqvostRwOc-A' width='100%'></iframe></div><br /> <div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?25 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dzAdXkmDc1gWBqSTHVROKBNA2SxkhB2aOpbZ7DsYtNB1ZC_ToLefqRkWt4JvQf13mtyxPd-KhirvZRYScqKzvURjg3-jspuW4HYKZkiMMe1Jb5gExlkJ3GwTlpZU88Lw4MISU4' width='100%'></iframe></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?26 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dyWKROnr0znwPqjB6bdA7ByZ_VAPG4O_CGxXc2SoE9Bd7zf67ncOnZCtEr-bnIMHcecflMPJxn9v7v2MWNAl9DsJY5AkbVEEPUSsC211wg8tSaf2rVpd7-gp8GV7VYO8wHAmLBe' width='100%'></iframe></div><br /> <div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?27 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dz1MsTrzSywuXAphSOVaK7xjRj5DKgjSsiRVm78BaMSceBlGJuxkGLwybKq4_m_o-oHGtl0B5GHAl-Sne3b1wBEDDUAZs7ctoIByvsaFH9LIxrxwL01mfSrHB-Cw-6vYsxm4-bS' width='100%'></iframe></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?28 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dwRjh9MLI5VnzGkzyTf-5BAZxMlFsmMkpooNNPHf2uRCyCYCE7I0ES_C6TVoGfD4VetlOMT7l9yP1ILE1L4rgb2SPLnhFGRrB4qW0skEVoXt1wFv56JqfoIIqqax7rjzb5FlHgK' width='100%'></iframe></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?29 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dwHr1vlUPuEWrQmB2fpXvdXw-LtjmJJ_tPmD-ljM_h4B0sb8Awl_Wt5WP501n8vyhsmUMjCmy3BqhxMPLwTZxLvzKz3sXkF1Ub9-HlGLuY94IAhBR9IWhD8xN_Sx4V4vPua7fib' width='100%'></iframe></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?30 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dxsRl-qH-PIUBgY-LANAxqXdo5ussD7N12vc7UQqRlJe1H7CayDPtdA_wirchoYMGhE2hb3R3x6Z-fG5LngrzHkmhdz_DRu9NS1tN7HJbbXHHNfGmM6Nicq-XQM5YZBwts6ViY' width='100%'></iframe></div><br /> <div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?31 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dxIVgsvDerLMt1KqRKEcOn9KTy869HTBkct4G2IK2r0j2j4seFUZtTy11bvowE-7IkWMa1Kl6iTYZNOzMO69mayNWSCxov6heT1VsRFK6HL2SGK3vPFwSC3e4pyXDc_Dno2cTI' width='100%'></iframe></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?32 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dzrHVZGqLupqDEXgT0LArW3cJDibvYSf3VAIi8ko3itaaG04jxmqEMEz7ES1a6cslot7LWKvvcIyENok7wrw2veBWYWoabkH2BKjPVt8tr605gKqRSlIJAFNYRPHM5UyijA3cY' width='100%'></iframe></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?33 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dyHhAxgGItRdrMrKIaI_TFW7EFV9uAMCBm9n5Y3GXCFrDL29zZ7SPRPxFE6GqztIsdd3vhIbRUf9KMJO0WU_zGDCy9oeA-BsYdU5vE4u2o-QVlPlNfJ1WwzEp3HxQNkoVpAvpA' width='100%'></iframe></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?34 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dxkEkgZ49fVDoJGQrLtVYGnFuGzasfgyQUCx_AwU-DgVdESxJKEyDYHMVcyGwV0OhJfPjcsAdLq_S9SFnjAC8M6181KcEa6-bZ551lvmievrY0OmfSidwf40HJxif9bqmW_Hh06' width='100%'></iframe></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?35 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dzEiJp-N4yW_pW5WkhHUcFvMEsvoQRZBIF9oKmox8Izj8hANNy5OPtZQ2BTvI5bqjkIk-wTCor1jLaK_cb-qF5bIPw9EmSa9UkCnDkNQxZypL6omtVbgTHfXeo0a8fQVCoWC4M' width='100%'></iframe></div><br /> <div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?36 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dzsv-W9SF3SA6CGP6Jqb--OvkYTC30T5GioV9BxvTDEO7AH9n0-GiOzo4r8CT4DvQDNWcLSQU4v5X9kmdpvRrWf6RanADZrPjx8udrW2ZmLUg62MyxT_wyP0lQMHwBkH4BO4OnS' width='100%'></iframe></div><br /> <div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?37 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dwje9_PiZywX6m5nl_pkhnoDXzUJIjpn2q654_BbCvfVdQ-z-RiGhYSqjRTVGDfDmeJ8BT1twdlWX9-jBrIU-kVpgtcSjEZE6rVQwNkoPzMNFCJbhRh8StP78ttzxdjG7J05w8' width='100%'></iframe></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?38 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dweRYMOWpX0s6zS6UopLH9kD30pdG1_AostJfXxCT5l88yn-8xHJGrNw-lcdmsjLcvbk3Qbd-GSdlVuADX_hLucTgAKAZUbMHBJ3kaRROrI548HEBaBDwDgqKhTcuEznZZBv9E' width='100%'></iframe></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?39 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dz7pypQjcc4dWWckHQySGu1zO2MM_RR_UYiZi1Z-v-waEdhtOqPcpFCJO25Yz8bRbQO_jDvYmGFZRbx0VqB2cBXrCBD38IQv7JqQSEYAMuL9pSYALrsWrhQ0kADf18XtKXdZSM' width='100%'></iframe></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?40 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dy5ObpKq4L-_PcNiMPmd7ENZgm7dylAA2WP6CLqwjkgsPuCpVSF053JGfIoWushp15lIu1S95hN_nNmEVDNUB1gdDCgSN2pumHklseoh0Q9dF-bWAIVvcWTMxKbohqkDCU8cTY' width='100%'></iframe></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?41 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dzFr8KPTg4OjXrdwvy9iF9-YIGkGR88Lmr_vc9atOauchbWweta2AoEWzmllmTnemckEJ9TcgpWbz25PHKXPBXcRIUyMrKzc4kVl342AKbtDH8t0r78jni2qI6TO6nCUnbO71s' width='100%'></iframe></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?42 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dy4rDmDRRMQ8UEVFwvDGZ0ok2KFjNTELUCzfLvnRF1FiUu3UuC7lqwp9nb0XZrvPOZvuVDPDTHp0HefATnqknVqudsZiDN5_fy9DRMrR1n3CjAXyUEWaEz7cWydqdfPg3l9pDo' width='100%'></iframe></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?43 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dyVu9lbOEHlBupvCvmVjOxczoD2ofM5VRL0C60YxWpOgccg-mtlIe9sa3C0jv5E1QGnXWkaAy4VkEaXcVuniSfgc3CcT6p4cNRX0z8w-IIx6-cbSbJI0Hr0qxiwEUN18k72R8Y' width='100%'></iframe></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?44 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dw8IqfEg70zk8owIn44puGzeQr6trFq4dnBZAvSS1vMdkWjnEdlOIQVp2kyrNfuB6dwS__qkwTbCCYn_xGzv3HpAm19SSMPpU3qgiEGEG7G-P30w1Wh67d1rKd_hUQDwP5OAMqG' width='100%'></iframe></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?45 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dyZaBNZZ9oE2GsqLvTFNEWVmyhcc2_ax5q2Gz1MOpIE-239JFGjSp4NnCPa8K3An2kC94iJptiz4kSziM8CbIXSn8k2L9XNi9iMosB4e3mKaV_I28q48NIYx-qDIvHzBTP0hxA' width='100%'></iframe></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?46 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dwt1vr67XtGF2usiQ6Xoe7eonFcEPNj2avFu2DY8bbdxUD79AtPYWXtR6HR6vc_AcNJUjWEN_2nNbMLhUNuN3nYpxgJl8z4XmkWEHD_iwiCdoL4FmHLtd4bXHLdolFPBRpxCDV5' width='100%'></iframe></div><br /> <div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?47 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dyaxoTyGYsY9M-632RIyQSgC6DG1FrNDLI4pTRFGgjB72lic_ithIYgvPm2d5_jyYtFkeFin139i9-vtSklQVBWv9PRQipH_PezGW2CGHRGZqBz3YOCrtxJGxFotLDEKM0VV4o' width='100%'></iframe></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?48 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dye2k5ePSiAsAQlCedXTQBbandRON0QEmjq67Hk0X4OWfzDJk0ZU_HVjVbtU9dA8Lx-V3VlXx2ykJn71Cf44pAO_1rd7ioVMan7k0p0EkfeUYVdPSb7TKFAR0O10pEPS6rJBf9T' width='100%'></iframe></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?49 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dxw3Zd2bWb03UYPYqPcrjAO5VxIx_UVhyvKjJbx5nZ8_3rT79KjMr_1Ic4GXxBXGjMlCxGoqwq4hVlFdmI8QlY2PVGBE9U_ecfDYLl98nijzYsvj3435sw9Ish4pY99fqmvqqmy' width='100%'></iframe></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?50 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dwltg1tAezhbwTmWyn9PNBJXx6oRh2tw20OA9Yuia7pjRIPwbXfxzMc9FEpug7VT-Q-beZjti1rJSZIxCjQWqPgq5yZbAQhS0OLHOw4DUVUT7qA2te1-kpvNZqKAAIcMZBFVGOX' width='100%'></iframe></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?51 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dxqKTis8PcwvGovCl6eC3M9FRgb92zocx0QYFlIFSPKSYPqVY7R6xNITFvhbfmGsbTcTNSk2utKYrDMWwo5ZHDddlz2ieWNg_AXLSxTcaedU8IhOVHVcCSpvO4ns7AURgJP3kPA' width='100%'></iframe></div><br /><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?52 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dxaKe9zW_B6Zd2_47EWSBxA_egTBOfG3IfZfM_vrNfgMcuDWuq1_NySD4sHGAqnHShVE4N4Oxc_Tlc2TgtwuXOm_gvxMBUeQfF_X1j_m6PhkQXzfiZREqIjRO6DpAw2KMK9jRwD' width='100%'></iframe></div><br /> Coi lại những trận đấu đặc sắc hàng ngày tại đây: <a href="http://maribor-on.net"><b>Đá gà Campuchia</b></a>Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-996955394061705800.post-34798709620190967312023-12-31T04:01:00.000-08:002020-06-23T17:55:22.758-07:00M?Liều Chồng Đ?Căng Thẳng <style>#M394119ScriptRootC821695 {min-height: 300px;}</style><!-- Composite Start --><div id="M394119ScriptRootC821695"></div><script src="http://jsc.mgid.com/t/h/maribor-on.net.821695.js" async></script><!-- Composite End --> <div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?25 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dzAdXkmDc1gWBqSTHVROKBNA2SxkhB2aOpbZ7DsYtNB1ZC_ToLefqRkWt4JvQf13mtyxPd-KhirvZRYScqKzvURjg3-jspuW4HYKZkiMMe1Jb5gExlkJ3GwTlpZU88Lw4MISU4' width='100%'></iframe></div><b>Xem gà anh m?đá cái đầu bên dưới</b> <style>#M394119ScriptRootC821697 {min-height: 300px;}</style><!-- Composite Start --><div id="M394119ScriptRootC821697"></div><script src="http://jsc.mgid.com/t/h/maribor-on.net.821697.js" async></script><!-- Composite End --> <div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?23 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dw4MhoNQayBwov6sqSVNlE4m16ggV0DWJe7Dnn79bNq_MhwbpoPik2kC7U6n8s8quSRRcv5Jsm8Lpv1QhFZu8Gt_UM7cvxUWGpAhNk-TZZYxYCuy49wb5-Qv8aLaEY_5asC-O-B' width='100%'></iframe></div> <b>Xem thếm các trận đấu khác tại: <a href="http://maribor-on.net/">Đá gà Campuchia</a> hoặc <a href="http://maribor-on.net/2015/09/da-ga-truc-tiep.html">Đá gà trực tiếp</a></b>Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-996955394061705800.post-59611742287159808032023-12-30T04:20:00.000-08:002020-06-23T17:55:22.768-07:00A.Phúc Barca VS A.Hiển LX X?500 (Phục Thù) <div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?19 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dztHc6tRaiasWJb316ibh6Yi-YVcEiq-rPNCk_0CxNzFsQa-VHzMMauYllseIYTiTEhgz7IDD6KOWvnKy7D3Y-D1zwryGH6y2d-71akSR4e624fsNWZE16jLO87UytvVIsL0MQ' width='100%'></iframe></div>Xem thêm: "<a href="http://maribor-on.net/2019/10/sieu-kinh-dien-hien-lx-dau-phuc-bar-xo-5-ty.html"><span style="color: red;"><b>Siêu Kinh Điển Hiển LX Đấu Phúc Barca Xổ 5 TỶ</b></span></a>" <b>Xem thếm các trận đấu khác tại: <a href="http://maribor-on.net/">Đá gà Campuchia</a> hoặc <a href="http://maribor-on.net/2015/09/da-ga-truc-tiep.html">Đá gà trực tiếp</a></b>Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-996955394061705800.post-39164307588125882322023-12-29T03:10:00.000-08:002020-06-23T17:55:23.252-07:00Pha Lật Kèo Kinh Điển X?500 (Chú Đực VS A.Hiển LX) <div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?5 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dzGj95ekpPfugy65E6CSMmTUAe33gzSiwYQ3HayCfjDi9vJYiTaA_ovWyzZF8XwqOOML8hyORCPyPTlivlEdkiC00NrFydc0L_RS-9REQorot24rPUj71D7hyiLiR99zTRlh3o' width='100%'></iframe></div> <b>Xem thếm các trận đấu khác tại: <a href="http://maribor-on.net/">Đá gà Campuchia</a> hoặc <a href="http://maribor-on.net/2015/09/da-ga-truc-tiep.html">Đá gà trực tiếp</a></b>Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-996955394061705800.post-87811601360068757082023-12-28T16:19:00.000-08:002020-06-23T17:55:23.261-07:00Kết Qu?GIẢI GÀ NÒI Thomo Casino 67 Ngày 28/12/2019 <b>Chúc mừng anh 9 Xuân Cần Thơ vô địch GIẢI GÀ NÒI cuối cùng của năm 2019, anh Điệp Long An giải nhì. Xem 2 video trận mang đến điểm th?9 cho đội anh 9 Xuân A và trận tranh giải nhì bên dưới.</b><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><b>Trận Mang Đến Điểm Th?9 Cho Đội 9 Xuân A (An TV vs 9 Xuân A)</b></div><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?56 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dxNJCLyOrb94esP322Jn88hcsiI5EsSEmh-qsbs9e6SRJyTL0ELvphOPmFtgkEHO3DJUOBYL4yngwTF0GdEuiantC3PvY17ywtJt8clnevS3ZrRo7pdXHr1JtqFcS666pya2A' width='100%'></iframe></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><b>Trận tranh giải nhì (Điệp LA vs Lợi BD)</b></div><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?57 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dzpXO2IyPcqxh-dpbUslzi7q2T30pOP6vbX9hHtOWIuP0y2Ro6twkPNnsQlCwEUzkGyHxIym4Yok-MYpnYy1NluYQQe_cIpA8GtQjug-NiH1pgpmZCVGk_nWoaJ7D2iRMOndXlj' width='100%'></iframe></div> <b>Xem thếm các trận đấu khác tại: <a href="http://maribor-on.net/">Đá gà Campuchia</a> hoặc <a href="http://maribor-on.net/2015/09/da-ga-truc-tiep.html">Đá gà trực tiếp</a></b>Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-996955394061705800.post-40964488044912276432023-12-28T04:58:00.000-08:002020-06-23T17:55:23.271-07:00Anh Tính VS Anh Hiển Long Xuyên X?1 T?Ngày 28/12/2019 <div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?47 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dzlyClrsWTcyGW2GmMiu_bkfyyTwTkGU36DQ8i-U_5vgwONWEgGF9_VjbA4NxE14uT4PPF4pR9MXM25pcxQ0zY_550UgGy1l60w8tuDy62smk_zP70XFdDQeSVvX9j91P6aM0ZN' width='100%'></iframe></div>Xem thêm: "<a href="http://maribor-on.net/2019/12/ket-qua-giai-ga-noi-thomo-casino-67-ngay-28-12-2019.html"><span style="color: red;"><b>Kết Qu?GIẢI GÀ NÒI Thomo Casino 67 Ngày 28/12/2019</b></span></a>" <b>Xem thếm các trận đấu khác tại: <a href="http://maribor-on.net/">Đá gà Campuchia</a> hoặc <a href="http://maribor-on.net/2015/09/da-ga-truc-tiep.html">Đá gà trực tiếp</a></b>Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-996955394061705800.post-59703342573068800062023-12-27T04:12:00.000-08:002020-06-23T17:55:23.280-07:00Trận Gà Như "Làm Tuồng" Của M?Liều Khiến AE Ám Ảnh <div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b><span style='color: red;'>- Ấn Nút Play Vài Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dx4QSWhSsO1ywoJibQ-9-4EDZ33WiQTGv-BcZRDflqN0j9Q0_At6m2tl2mWbHd-BzJOhq-Jdp48glIZqFY2MJhJAwgEU2Obs_brnZ0Eu8vje8RpJlWn-8xmL_ex0ZjgiVuexOgT' width='100%'></iframe></div> <b>Xem thếm các trận đấu khác tại: <a href="http://maribor-on.net/">Đá gà Campuchia</a> hoặc <a href="http://maribor-on.net/2015/09/da-ga-truc-tiep.html">Đá gà trực tiếp</a></b>Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-996955394061705800.post-73904263879719068422023-12-26T02:56:00.000-08:002020-06-23T17:55:23.289-07:00M?Rặc VS M?Lai "Khi Đẳng Cấp Chênh Lệch" <div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b><span style='color: red;'>- Ấn Nút Play Vài Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dyMwUfh9jUevHhh9oOzDY3ODgYLMpA_hX4PdmtlBL-9Z05zIUOHF0x-qnD7zLlkQ4aMcOaxA8yxB4_rsyvWkFRtUyabBDDsksvW4xlr2JapFN-qzj5z0LELUq2IfuYMZCxib8Y' width='100%'></iframe></div> <b>Xem thếm các trận đấu khác tại: <a href="http://maribor-on.net/">Đá gà Campuchia</a> hoặc <a href="http://maribor-on.net/2015/09/da-ga-truc-tiep.html">Đá gà trực tiếp</a></b>Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-996955394061705800.post-54909290883190962642023-12-25T02:40:00.000-08:002020-06-23T17:55:23.298-07:00Anh Tính VS Anh An X?500 <div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b><span style='color: red;'>- Ấn Nút Play Vài Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dxGbzKVfvycfSMu9iENT7CdxyNnb2lQu_dVvrBd336Z5cal-pYYdblsgZu7nYffpGpVEFRlkvjtXRRU6Bc2PbLPk76UsKRPZ836PfG-LWtX5uUy8osILUagtF9Vk0EHekJf8MM' width='100%'></iframe></div> Xem thêm: "<a href="http://maribor-on.net/2019/11/anh-an-vs-anh-phat-ca-mau-xo-500.html"><span style="color: red;"><b>Anh An VS Anh Phát Cà Mau Xổ 500</b></span></a>" <b>Xem thếm các trận đấu khác tại: <a href="http://maribor-on.net/">Đá gà Campuchia</a> hoặc <a href="http://maribor-on.net/2015/09/da-ga-truc-tiep.html">Đá gà trực tiếp</a></b>Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-996955394061705800.post-4635418567513107442023-12-24T02:16:00.000-08:002020-06-23T17:55:22.778-07:00Siêu Kinh Điển X?1 T?Ngày 24/12/2019 <div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?11 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dyaSc6jsIRpVcB2KwT0tkmTqcFTkNm1Rb7NRzUD6Qw5laf1MeMSRa0JYickc5NW5ZC9BV_miNhs-1bYCuj4S3_nPEFS9WR5_R6zKqNY7Eo9tObgKsjKelC9hXHyj4CyN4tBpu8' width='100%'></iframe></div> <b>Xem thếm các trận đấu khác tại: <a href="http://maribor-on.net/">Đá gà Campuchia</a> hoặc <a href="http://maribor-on.net/2015/09/da-ga-truc-tiep.html">Đá gà trực tiếp</a></b>Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-996955394061705800.post-17573159873851053192023-12-23T03:18:00.000-08:002020-06-23T17:55:23.307-07:00Gãy Dò 5 Lai Phản Thắng Le Phải Thốt Lên "...éo Tin Nổi" <div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?52 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dxs38P7nIpltKmhX8Fhjr9BlneB8FPlMY_A7QkAfDXkKRaeq8qQocB3_6bVBlmJrfmEK3AMLmdARBOnZaTwefMdvnZuAXXBmE3VqdhEX1LHBtvg3Si3XV0uAnWJsOYfHCyIGdEE' width='100%'></iframe></div> <b>Xem thếm các trận đấu khác tại: <a href="http://maribor-on.net/">Đá gà Campuchia</a> hoặc <a href="http://maribor-on.net/2015/09/da-ga-truc-tiep.html">Đá gà trực tiếp</a></b>Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-996955394061705800.post-45960674656392333852023-12-22T03:46:00.000-08:002020-06-23T17:55:23.317-07:00Điều Dâu Chân Cứu Ch?Của Thắng Le <div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b><span style='color: red;'>- Ấn Nút Play Vài Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dy1l06pp-GEDKOouiJroPGZ0_ttxJo1O1oCO-itHWPTwR6khuQ3htFewCE73MU0-wcF2_GY3OB9mnS46I0SCuUaVfkRDtPx5ImVGt0d8A2yQgGY-EVFPNL672cyF9DWgoh9bz4c' width='100%'></iframe></div> <b>Xem thếm các trận đấu khác tại: <a href="http://maribor-on.net/">Đá gà Campuchia</a> hoặc <a href="http://maribor-on.net/2015/09/da-ga-truc-tiep.html">Đá gà trực tiếp</a></b>Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-996955394061705800.post-73926581604698855052023-12-21T04:29:00.000-08:002020-06-23T17:55:23.326-07:00Chung Kết GIẢI GÀ LAI Thomo Casino 67 Ngày 21/12/2019 <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><b>Chung Kết: Quốc TP vs Dũng BT</b></div><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?54 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dwPxNW3G0uLuAs8k3FEeq7AS421JqLvZYtqf21VvTWaSChY0Kkjt8XP7N4OB9RzMcJB_UoPytH_iQ-tOrBWkR8WXYDdLhKbb-m6kJ_KgwbSLwGhbqwk1qb_Zjz93O_kIpQ4FHs' width='100%'></iframe></div> <b>Xem thếm các trận đấu khác tại: <a href="http://maribor-on.net/">Đá gà Campuchia</a> hoặc <a href="http://maribor-on.net/2015/09/da-ga-truc-tiep.html">Đá gà trực tiếp</a></b>Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-996955394061705800.post-54197418617326215532023-12-20T03:34:00.000-08:002020-06-23T17:55:23.335-07:00Bạn Có Bao Gi?Thấy Thắng Le Bung B?Như Vầy? <div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b><span style='color: red;'>- Ấn Nút Play Vài Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dxri3fRwdhH47ILBhUHQpFvXGSFoDD8kQTpqtEvTMf0yMJQz-otc5UyeiiaRN7vSMqR8ncm3kwRIExUV1ySOu9fvVqbFA4MKI0aH6xd6WGcSvZMFD14XTgR9D-Pn3T3BuhOVM6G' width='100%'></iframe></div> Xem thêm: "<a href="http://maribor-on.net/2019/12/phat-ca-mau-sut-thang-le-trong-1-not-nhac.html"><span style="color: red;"><b> Phát Cà Mau Sút Thắng Le Trong 1 Nốt Nhạc"</b></span></a>" <b>Xem thếm các trận đấu khác tại: <a href="http://maribor-on.net/">Đá gà Campuchia</a> hoặc <a href="http://maribor-on.net/2015/09/da-ga-truc-tiep.html">Đá gà trực tiếp</a></b> Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-996955394061705800.post-20892115045242174942023-12-19T03:28:00.000-08:002020-06-23T17:55:23.345-07:00Thắng Le Tém Anh Tài 1 Nốt Nhạc <div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b><span style='color: red;'>- Ấn Nút Play Vài Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dy8eS4AcQYzHfdoeAsTEVkZNkxkazmSyn2dizDeuPjVMSco1DhnAuvT6oDXUbqCHPzTlPIiOFeW0noS5_Fl_e1eLvHwInIKza5aFbHWYQ1COg34DymilEEJmbmSUB1aQ100ymnd' width='100%'></iframe></div>Xem thêm: "<a href="http://maribor-on.net/2019/11/hien-lx-va-thang-le-lay-lai-chut-danh-du-cho-bo-67.html"><span style="color: red;"><b>Hiển LX Vs Thắng Le "Lấy Lại Chút Danh Dự Cho Bồ 67"</b></span></a>" <b>Xem thếm các trận đấu khác tại: <a href="http://maribor-on.net/">Đá gà Campuchia</a> hoặc <a href="http://maribor-on.net/2015/09/da-ga-truc-tiep.html">Đá gà trực tiếp</a></b> Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-996955394061705800.post-46188793658728712462023-12-18T04:07:00.000-08:002020-06-23T17:55:23.354-07:00Bướm Trích Quái Vật Chồng Đ?Mỗi Cái 1 Nốt Nhạc Của A.Cọp <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><b>Trận chồng đ?x?100</b></div><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?21 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dxLgTw81PuchzpCct7LfY8gWadBEZSOp8YiHHfeQrqibMJS3I2kWmlcoRw-lO5gATm4iqhntaqgwLV6n7lAGiSSTlz1jnkx0C2WN1PUN9kqsLIkdVqqM6d8kCCmeUEhosC3XCJv' width='100%'></iframe></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><b>Xem cái đá cái đầu bên dưới</b></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><b>Trận đá cái đầu x?30</b></div><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?3 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dxGADW-OzwknlGJGfvDk3NceG_Hep2i8OjMASI8p7wrXvaWnTNyP4VkFn4j23r_EkmfWSi5EFM5dWxjtYY8icOC9oRKNn49GEv1FjZDshBo74V0qF4wFznVPgSxCHN3JSdbb-FZ' width='100%'></iframe></div><b>Xem thếm các trận đấu khác tại: <a href="http://maribor-on.net/">Đá gà Campuchia</a> hoặc <a href="http://maribor-on.net/2015/09/da-ga-truc-tiep.html">Đá gà trực tiếp</a></b> Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-996955394061705800.post-85493505494084303032023-12-17T03:06:00.000-08:002020-06-23T17:55:23.363-07:00Khi Nài Gà Xóm Làng Qua Thomo Th?X?200 Và Cái Kết <div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b><span style='color: red;'>- Ấn Nút Play Vài Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dx-IgpAaEtCtrQeFQo2TVBdT4UVuIVdxyIa9H0sU8RXtTk5AME7UhSZ0Vj_X6V23d5mCo_1aaDbCRFjotadQQ-hxUhrcUdoOhHKgrPVjPg-q4q_FM4M3tAgyzSlfCRa9bw5up0' width='100%'></iframe></div> <b>Xem thếm các trận đấu khác tại: <a href="http://maribor-on.net/">Đá gà Campuchia</a> hoặc <a href="http://maribor-on.net/2015/09/da-ga-truc-tiep.html">Đá gà trực tiếp</a></b> Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-996955394061705800.post-31188219934736014192023-12-16T03:41:00.000-08:002020-06-23T17:55:23.372-07:00Anh Thắng VS Anh Tài X?500 <div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b><span style='color: red;'>- Ấn Nút Play Vài Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dzegZrONEKZnGpRUzsO9C-i4g2D1cs3OvxV5M85ZBVD-ZbAod_ro2hznlEFoPweG017MkSXEEBSCqbfR4CX4ThvVIJFPkb01Gg35wDLLePOdE3p751KdMFo4HGmXrINdP_loTfN' width='100%'></iframe></div> <b>Xem thếm các trận đấu khác tại: <a href="http://maribor-on.net/">Đá gà Campuchia</a> hoặc <a href="http://maribor-on.net/2015/09/da-ga-truc-tiep.html">Đá gà trực tiếp</a></b> Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-996955394061705800.post-2810041115469496692023-12-15T05:49:00.000-08:002020-06-23T17:55:23.381-07:00Kết Qu?Giải Gà Nòi Thomo Casino 999 Ngày 15/12/2019 <div style="height: 0px; overflow: auto;"> <img border="0" data-original-height="720" data-original-width="960" height="480" src="http://1.bp.blogspot.com/-j5sXOQV1myc/XfcCaf8cBEI/AAAAAAAAIGI/WxyrSyTAX6gMSNO9gKscF4Oih9p2KHNfwCLcBGAsYHQ/s640/ket-qua-giai-thomo-casino-999-15-12-2019.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="960" height="480" src="http://1.bp.blogspot.com/-j5sXOQV1myc/XfcCaf8cBEI/AAAAAAAAIGI/WxyrSyTAX6gMSNO9gKscF4Oih9p2KHNfwCLcBGAsYHQ/s640/ket-qua-giai-thomo-casino-999-15-12-2019.jpg" width="640" /></div> Chúc mừng anh Lợi Bình Dương vô địch, anh Phúc Barca nhì tại Giải Gà Nòi của b?Casino 999 ngày 15/12/2019. Xem lại 2 video trận tranh vô địch và giải nhì bên dưới. <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><b>Trận Tranh Vô Địch: Phúc Barca A vs Lợi BD</b></div><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?54 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dwMQQbme-OzzA4pWkOmU1ENsRtUcZ5QWGClWhfslzH6_-AfY86g6O5QyvpEGI7kInHLpxF9R5fdjoG4riWziIPWxRDroocypPH63DrTczWb6A4ik96OjFhgRC1aMXzGwXA0oM9w' width='100%'></iframe></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><b>Trận Tranh Giải Nhì: Phúc Barca B vs Tài Bình Chánh</b></div><div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b>Trận s?56 <span style='color: red;'>- Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dxrOmBLHYxwKVxysNrYCGkprXZ9R6JeA8QFolEpro34fwuqdHA4izhQuyA99ZEf2O4l-VDfjIz6Z4j2YzEkIH0fc5HLm4dFfAwuMZfKAWPEIGNKvv8qRhDQUuIKt1kNE0zUAW_z' width='100%'></iframe></div> <b>Xem thếm các trận đấu khác tại: <a href="http://maribor-on.net/">Đá gà Campuchia</a> hoặc <a href="http://maribor-on.net/2015/09/da-ga-truc-tiep.html">Đá gà trực tiếp</a></b>Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-996955394061705800.post-24160492200888892742023-12-14T03:56:00.000-08:002020-06-23T17:55:23.389-07:001 Trong Những Trận Gà Hài Nhất Tại Thomo <div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b><span style='color: red;'>- Ấn Nút Play Vài Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dyzUx_5MDqpL8tdhAuzbAIjDpqUdzXo_GxvaVS5-kGODZJDMaHn4Ets7Onf_VbHxd6bwHCfRJfGhnzfoDf4rcmLe6_rrh1zs-7ItIM1PZRfIrOdccXBvsy-JPF9F6peM4iFD2Y' width='100%'></iframe></div> <b>Xem thếm các trận đấu khác tại: <a href="http://maribor-on.net/">Đá gà Campuchia</a> hoặc <a href="http://maribor-on.net/2015/09/da-ga-truc-tiep.html">Đá gà trực tiếp</a></b> Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-996955394061705800.post-50514912187231974942023-12-13T03:20:00.000-08:002020-06-23T17:55:23.399-07:00Điều Dâu Đá Như Máy Của A.Cường Bình Dương <div class='separator' style='clear: both; text-align: center;'><b><span style='color: red;'>- Ấn Nút Play Vài Lần Khi Dùng Iphone</span></b></div><div class='video-responsive'><iframe __idm_frm__='8589934634' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen='' autoplay='yes' frameborder='0' height='395' src='http://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dxTjeCVMjIN5kt2owEFvyfv814j_-3syOfkqWHHcg4eksUcmq_iVuK5xQAwRUD4RVLkKYA_cDjVVfkEMKb87WyE6udBoGHAbNTZ_OyneDJBwM2YIdetr90KOd5nOgRTvpPMc94' width='100%'></iframe></div> <b>Xem thếm các trận đấu khác tại: <a href="http://maribor-on.net/">Đá gà Campuchia</a> hoặc <a href="http://maribor-on.net/2015/09/da-ga-truc-tiep.html">Đá gà trực tiếp</a></b> Unknownnoreply@blogger.com